• Mačke,  Mlade mačke,  Udomi

    Gana

    Upoznajte Ganu. 😍 Gana nije nova maca na skrbi, samo smo ju nepravedno zapostavili zbog bolesnih, ozlijeđenih , inih maca koje su je tjerale u drugi plan. Pa, vrijeme je da to ispravimo. Gana nam je došla prošle godine zajedno…