• Mačići,  Mačke,  Novosti,  Udomi

    Oak, Onega i Oakley

    A nakon gerijatrije vrijeme je za mladost kako bi održali balans. Jučer nam je na skrb doputovala ova vesela O trojka. Kad napišemo doputovala, to mislimo doslovno, jedino ekipa nije imala dovoljno kunica za busnu kartu, pa su putovali u…