• Mačići,  Novosti,  Udomi

    Mihi

    MIHI PRIMA REZERVACIJE ZA NOVI DOM!  Kao malena malena bebica je pronađen, pa je dobio zamjensku mamu macu. Ona mu je spasila život, ali mu je nažalost malki otežala udomljenje. Naime, mamika i njene bebe su s vremenom zadobili infekciju…