Aukcije

Već dulje vrijeme na jedan vrlo za vas zanimljiv način prikupljamo donacije za pokrivanje veterinarskih troškova. Na facebook-u smo pokrenuli grupu AUKCIJE UDRUGE “SKLONIŠTE DOBROTE” gdje svakih nekoliko tjedana volonteri pripremaju KRUGOVE aukcije. O čemu se radi?

Vrlo je jednostavno. Svaki krug traje određeno vrijeme, a sve dok traje vi licitacijom možete osvojiti predmet. Kada krug završi, zadnja licitacija, bid koji je ujedno i najveća ponuda kupuje predmet.

Svi predmeti donacije su dobrih građana kojima te stvari više nisu trebali ili su ih željeli pokloniti za mace. I vi možete donirati predmete za auckije! Ukoliko ste iz Čakovca ili Zagreba javite nam se na e-mail: udrugasklonistedobrote@gmail.com kako bi dogovorili preuzimanje donacije. Ukoliko ste dalje, stvari možete poslati poštom na adresu: Vukanovec 53, 40306 Macinec.

Nakon što ste ponudili najveću cijenu, krug je završio i vi ste kupili predmet, svotu uplaćujete na žiro račun Udruge:

Udruga Sklonište dobrote
HR9623400091110790897
model: 00 ili 99, poziv na broj: datum uplate
SWIFT(bic): PBZGHR2X (za uplate iz inozemstva)
Paypal: udrugasklonistedobrote@gmail.com
Opis: DONACIJA – aukcije

Nakon što je uplata vidljiva na računu dogovaramo se dalje oko preuzimanja predmeta (osobno ili slanje poštom/tiskom).

Nadamo se da ćete nam se i vi pridružiti aukcijama, bilo kao kupci ili prodavači! Također ovim putem se zahvaljujemo svima koji su već sudjelovali i koji redovno prate i podržavaju naše auckije.